Categories

te1bb95ng-c491e1bb81-1

Tổng đề là gì? Các tổng đề có bao nhiêu số và gồm những số nào?